Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuálně

 

 

21-cm-k-upr-pl.jpg

21 cm kanony řady V

V letošním roce se všichni milovníci dělostřelecké techniky mohou těšit na představení nového přírůstku do sbírek Vojenského technického muzea v Lešanech. Jedná se o 21 cm těžký kanon Škoda, který se podařilo pracovníkům VHÚ získat ve Švédsku, kde tyto kanony sloužily až do počátku devadesátých let. Zbraň se v uplynulém roce podrobila náročné renovaci a bude zřejmě nejmohutnějším exponátem expozice. Pevně doufáme, že se pracovníkům muzea podaří najít pro dělo místo, které odpovídá jeho významu a umožní nám důkladně se s touto legendární konstrukcí seznámit. 

21-cm-kanon-na-web.jpg

21-cm-kanon-na-web-2-.jpgFotografie VTM Lešany

Stručná historie vývoje a bojového nasazení kanonů V

Plzeňští konstruktéři již v první polovině třicátých let, podníceni velkým obchodním úspěchem svého 15cm kanonu NO a 21 cm moždíře ON, začali pracovat na konstrukci 21 cm kanonu a 24 cm houfnice. Použili opět osvědčenou koncepci zbraně rozložitelné do tří celků, a sice na hlaveň, lafetu a ložiště. K jejich přepravě byly navrženy moderní podvozky umožňující vysokou rychlost přesunu a zároveň dobrou terénní průchodnost. Transport měl obstarávat pásový traktor. Jako u děl ON/NO byl použit koncept jednotné lafety, do níž je možné při minimálních úpravách vložit buď kanonovou nebo houfnicovou hlaveň. Jednalo se o nejmodernější zbraň své kategorie, určenou především pro pobřežní obranu. Úspěšnost nové konstrukce byla záhy potvrzena i první velkou zahraniční objednávkou. Turecko, které potřebovalo nutně modernizovat obranu úžin mezi Středozemním a Černým mořem, projevilo o děla mimořádný zájem. V roce 1936 byl podepsán na svou dobu obrovský kontrakt, zahrnující dodávku dvanácti kanonů ráže 21 cm označovaných jako typ V a stejného počtu 24cm houfnic typu U. Jeho součástí byla i dodávka  příslušenství, munice, přístrojů pro řízení palby a tažných pásových traktorů.

21-cm-k-upr.3.jpg

Dalším vážným zájemcem o škodovácká těžká děla se stal SSSR. Když se sovětská vojenská komise v roce 1936 seznámila při své návštěvě ve Škodovce s projekty těžkých děl, který vyústil v  kritickém roce 1938 podepsáním velkého kontraktu. Ten zahrnoval vývoj 21 cm kanonu označeného VX a 30,5 cm houfnice typu XV. Do Ruska měly být dodány prototypy, výrobní dokumentace, stroje a přípravky pro zahájení sériové výroby obou děl na základě licence. Když v březnu 1939 Němci obsadili Československo, nacházela se ve Škodovce celá turecká objednávka téměř před dokončením a ukončen byl i vývoj zbraní pro SSSR.

21-cm-k-upr2.jpg

Vzhledem k tomu, že Němci zoufale potřebovali devizy, neváhali dát souhlas k dokončení obou kontraktů. Zatímco prototypy děl VX a XV odešly podle sjednaného harmonogramu do SSSR, turecká objednávka byla pod tlakem válečných událostí revidována. Do Istambulu dorazila pouze dvojice houfnic a ostatní děla zabavil Wehrmacht. Dělostřelečtí odborníci výzbrojního úřadu totiž zjistili, že německé dělostřelectvo postrádá dostatek mobilních děl velké ráže, která by bylo možné použít k dobývání opevnění. Všech dvanáct kanonů z turecké objednávky bylo zařazeno do výzbroje německé armády po označením 21 cm kanon K 39 a Škodovka byla pověřena jejich modernizací. Vznikl tak projekt kanonu V1, který byl zaveden do výzbroje pod označením 21 cm kanon K 39/40. Jejich výhodou byla upravená lafeta umožňující rychlejší zaujetí palebného postavení. Celkem došlo k vyrobení 20 kanonů V1, které německá armáda přebírala v průběhu roku 1941. Tím ovšem výroba neskončila a produkce pokračovala modernizovanou variantou, označenou V2, neboli 21 cm kanon K 39/41. Také těchto kanonů bylo vyrobeno 20 kusů. Oproti předchozím verzím se vyznačoval  dostřelem zvýšeným až na 31 kilometrů.

21-cm-k-upr4.jpg

První série kanonů V 2 dokončená v průběhu roku 1943 doplnila výzbroj Wehrmachtu, zatímco devět děl druhé série zakoupilo Švédské království. Vývoj 21 cm kanonů ve Škodovce vyvrcholil kanonem typu V 3  zavedeným do výzbroje jako 21 cm kanon K 52. Toto dělo určené především k pobřežní obraně, mělo upravenou lafetu usnadňující umístění děla v kasematě a prodlouženou hlaveň. Přesto, že došlo k vystavení objednávky na 100 kanonů V 3, do konce války se podařilo vyrobit pouze 15 kusů. V poválečném období se však  tato zbraň stala východiskem pro další vývoj těžkých kanonů. Děla řady V patřila k nejlepším konstrukcím mobilních těžkých děl a intenzita jejich nasazení na frontách to jasně dosvědčuje. 21 cm kanony se uplatnily především v úvodní fázi východního tažení a později v pobřežní obraně. Tyto zbraně tvořily například výzbroj proslulé baterie Saint Marcouf  na Cotentinském poloostrově. Několik kanonů bylo nasazeno i ve Středomoří a v Norsku. Poslední 21 cm kanony bojovaly z kasemat u Oberlkirchenu ještě v dubnu 1945.

21-cm-k-upr3.jpg

Historie švédské objednávky sahá do roku 1939, kdy zástupci švédské armády projevili zájem o těžké pobřežní kanony. V roce 1940 jim bylo umožněno zúčastnit se střeleb v Hlbokém, kde byl nastřelován prototyp kanonu VX. K podepsání kontraktu na devět kanonů s příslušnou municí došlo v roce 1942. Vzhledem k vytíženosti Škodovky mohly být první zbraně nastřeleny až v únoru 1944 a celá zakázka byla dokončena v květnu téhož roku. Ve Švédsku byl kanony zavedeny pod označením 21 cm kustenartilleripjas m/42, a tvořily výzbroj nově postavených pobřežních baterií 11,12 a 13, které měly bránit pobřeží jižního Švédska. Kanony m/42 byly z výzbroje švédského dělostřelectva vyřazeny až na počátku devadesátých let.

Díky obětavosti  a nadšení pracovníků Vojenského historického ústavu se podařilo získat kanon výrobního čísla 7, který prochází náročnou renovací a jak doufáme, budeme ho moci vidět již při zahájení letošní sezony ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech.

Tabulka základních technických údajů pro 21 cm kanony řady V
Typ     V1 V2 V3
Označení  uživatele K 39 K 39/40 K 39/40 K52
Ráže   mm 210 210 210 210
Délka hlavně ráží 49 49 49 52
Náměr   stupňů 8 až 45 12 až 45 0 až 45 0 až 45
Odměr   stupňů 360 360 360 360
Hmotnost střely kg 135 135 135 135
Počáteční rychlost m/s 800 800 840 860
Dostřel   metrů 30 000 30 000 31 000 33 000
Hmotnost děla kg 37000 37000 37000 39 800
Hmotnost  hlav. vozu kg 16000 16200 16200 17600
Hmotnost lafet . vozu  kg 15600 16400 16400 17000

Hmotnost ložiš. vozu

kg 16600 16600 17500 18500